Łukasz Frydrych

Odpowiadam za bezpieczeństwo, jakość oraz dotrzymanie terminu powierzonych nam prac.